Reiki & Seichem

Reiki

Brengt balans, ontspanning en bevordert genezing.

Heb je stress, slapeloosheid, angsten, gebrek aan energie?

Worstel je om "gewoon" door te leven, terwijl je niet meer weet wat gewoon is?

 

Wat is Reiki?

 

Reiki is een energetische therapie, een ancient art of natural healing, herontdekt in Japan door Mikao Usui meer dan 100 jaar geleden. Reiki is een holistische, zachte en krachtige hands-on-healing techniek die heling en eenheid brengt in je hele lichaam en je volledig systeem. Reiki werkt zowel op fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel niveau.

Rei betekent spirituele wijsheid. Ki is levensenergie. Reiki werd voor Mevrouw Takata vanuit Japan in het Westen geïntroduceerd en werd door haar Universele levensenergie genoemd. Wanneer je het Japanse teken in de diepte benadert, betekent het hogere kennis en spiritueel bewustzijn, wijsheid afkomstig uit de kosmos, uit al wat is. De universele levensenergie begrijpt elke persoon volledig, kent de oorzaak van alle problemen en weet hoe dit te helen.

De vijf Reiki-principes

 

De Reiki beginselen een diepe wijsheid, die van toepassing blijft in elke tijd. Zij wijzen ons op onze fundamentele houding in het leven en de -vaak emotionele- remmingen waarin we geneigd zijn te blijven hangen. Het zijn geen geboden, zoals in bijbelse zin, maar aanwijzingen die ons kunnen begeleiden naar een beter inzicht in onszelf, en een voller leven.

 

Vijf leefregel, die als pijler voor een gezond en gelukkig leven gelden:

 

 

  • Kyo dake wa (kjoh dakeh wah) vandaag
  • kalu-na (Ikalu nah) ben ik niet boos
  • Shinpai suna (shin-pei su-nah) maak ik me geen zorgen
  • Kansha shite (kansa she-the) ben ik dankbaar
  • Gyo wo hage me (gyo wo hage me) ben ik eerlijk
  • Hito ni shinsetu ni (hito nie shin-set-tzu nie) ben ik vriendelijk tegen iedereen.

Seichem

Brengt balans, ontspanning en bevordert genezing.

Lijd je aan stress, slapeloosheid, angsten, gebrek aan energie?

Worstel je om "gewoon" door te leven, terwijl je niet meer weet wat gewoon is?

 

Wat is Seichem?

 

Seichem is een energiesysteem dat in 1980 door Patrick Zeigler werd herontdekt in de grote Piramide in Egypte. Kathleen Milner ontvangt in 1991 in de US Seichim initiaties en creëert daarna het Tera-Mai™ Seichem systeem.

 

Tera-Mai Reiki & Seichem wordt gezien als een versterking en uitbreiding van de traditionele vorm van Reiki en als een basis voor initiaties in de drie andere energieën (Sakara, Sophi-El en Angelic light). Seichem werkt net zoals Reiki via energieoverdracht met de handen. Het werkt meer in het energetisch lichaam van een persoon om een healing of energetische verandering tot stand te brengen.

Reiki & Seichem stroomt zowel via fysieke aanraking als op afstand. Tijdens een sessie stroomt Universele levensenergie via de handen van de behandelaar naar de behandelde.

 

Reiki & Seichem stroomt naar die plekken in het lichaam waar op dat moment het meeste heling nodig is. Reiki & Seichem kunnen gebruikt worden voor heling van jezelf, anderen, dieren, planten, verleden en toekomst, realisatie van ideeën en concepten, ...

De energieën

 

Reiki is Kosmische helende energie van het element Aarde.

 

Seichem is Kosmische helende energie van de 4 elementen: Aarde (Reiki), Vuur (Sakara), Water (Sophi-El) en Lucht (Angelic-Light).

 

REIKI

Reiki is verbonden met het element AARDE. Deze energie wordt ervaren als warm en koud, zoals de oppervlakte van de planeet Aarde zelf. Tera-Mai™ Reiki aardt alle andere helingenergieën.

 

Aarde (Reiki) vormt het noodzakelijke, stevige fundament voor de andere elementen. Zonder de verbinding met de Aarde-energie (Reiki) kunnen de andere elementen niet werken.

 

SOPHI-EL

Sophi-El is verbonden met het element WATER. Het is zowel zacht als doortastend als het water zelf en voelt aan als golven van koele energie. De kleuren ervan zijn alle schakeringen van zilver, wit, zwart fluweel. Sophi-El dringt diep door in het emotionele lichaam om tot de kern te komen, de oorzaak en het gevolg van de verstoring.

 

Sophi-El opent het hart om liefde te ontvangen en mededogen te voelen.

 

Sophi-El, in combinatie met de andere stralen van heling, brengt de personen die hiermee worden behandeld een gevoel van vreugde en het gevoel van “Ik verdien het om gelukkig te zijn.”

 

SAKARA

Sakara is verbonden met het element VUUR. De energie onderscheidt zich duidelijk als lichte elektrische impulsen die door je handen gaan.

 

Sakara op helingniveau is het voertuig dat Angeliclight bevat.

 

Sakara brengt een regenboog van beschermend licht die de aura omringt. Sakara werkt in de aura en reinigt de chakra's. Het brandt door blokkades en weerstanden heen die in de fysieke, mentale, emotionele en andere fijnstoffelijke lichamen aanwezig zijn en transformeert ze.

 

ANGELICLIGHT

Angeliclight is een tweevoudige straal, die bestaat uit het element LUCHT/Ether en de energie uit de dimensie van de Kosmos (de Heilige Geest), de Engelen en uw Hogere Zelf.

 

Het element Lucht drukt de kwaliteit uit van communicatie. Bij heling wordt de effectiviteit van het derde oog en de keelchakra aanzienlijk verhoogd. Een ander aspect van communicatie is de stem of de kracht van het gesproken woord. Angeliclight verhoogt deze kwaliteit, en helpt de heler beter communiceren en samenwerken met de Engelen/Gidsen die de feitelijke heling verrichten.

 

Door Angeliclight wordt alles waarmee men werkt, bijvoorbeeld Reiki, krachtiger en meegetrokken naar hogere niveaus en zet de vooruitgang naar hogere niveaus door tot in het oneindige.

Reiki (aarde) en Sophi-El (water) zijn vrouwelijke energieën. Sakara (vuur) en Angeliclight (lucht) zijn mannelijke energieën. Daardoor is er een goede balans bij het werken met de helingenergieën.

 

Soul-Light

 

Frans Adriaenssensstraat 54

2170 Merksem

0468/25.02.06

 

info@soul-light.be

BE0664.652.710 www.soul-light.be

Copyright 2016